جولان مدیران غیربومی در خوزستان / مدیر غیربومی سکاندار حریر خوزستان می شود ؟

این روزها خبرهای زیادی از واگذاری شرکت حریر خوزستان به گوش می‌رسد درحالی که متاسفانه گذشته خوبی از خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها در خوزستان به بخش خصوصی وجود ندارد.

این روزها خبرهای زیادی از واگذاری شرکت حریر خوزستان به گوش می‌رسد که متاسفانه گذشته خوبی از خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها در خوزستان به بخش خصوصی وجود ندارد و صحبت از خصوصی سازی در استان همه را به یاد روزهای تلخ هفت تپه و گروه ملی می اندازد.

با توجه به نگرانی های مطرح شده در خصوص واگذاری شرکت حریر خوزستان به بخش خصوصی انتظار می رود تصمیمات در این زمینه به شکلی اتخاذ شود تا بازهم خوزستان با یک هفت تپه دیگر و مشکلات کارگری شبیه به آن مواجه نشود و به حفظ و توسعه این واحدهای تولیدی کمک شود.

پس از افشای راز مثلث مدیران هلدینگ تاپیکو و تاسیکو و همراهی یکی از مدیران کاغذپارس برای به فروش رساندن شرکت حریر خوزستان این روزها خبرهایی از معرفی افرادی غیر بومی مانند« حسینی روشن» بعنوان سرپرست جدید مدیریت شرکت حریر خوزستان به گوش می‌رسد.

باتوجه به اینکه مدیران بومی توانستند با مدیریت خودشان شرکت حریر خوزستان را از ورشکستگی نجات داده و به سوددهی برسانند اما گویا مدیران تاپیکو و تاسیکو برای خروج حریر از ورشکستگی زیادی خوشحال نیستند. تغییر زودهنگام مدیر بومی گویای همه چیز است.

مدیر غیربومی و سکاندار احتمالی حریر خوزستان که از افراد مورد حمایت یکی از مدیران کاغذ پارس است را میتوان نقطه میانی و تامین کننده منافع مثلث دانست، چراغ آرزوهای مثلث به دست وی روشن می‌شود.

البته روشن شدن چراغ مثلث خاموشی حریر خوزستان و ازبین رفتن سفره کارگران را رقم میزند؛ حریر خوزستان همچون گذشته در مسیر خطر ورشکستگی قرار می‌گیرد وقتی مدیرانی که هیچ شناختی از ژئوپولتیک منطقه شوش و هفت تپه ندارند پای در این منطقه می‌گذارند؟!

آیا باید منتظر ظهور و بروز هفت تپه ای جدید باشیم؟ آیا بحران و آشفتگی سرانجام شرکت حریر خواهد بود؟ پلان بعدی مثلث برای حریر خوزستان چیست؟

تنها قربانیان این حواشی کارگرانی هستند که در گرمای ۶۰ درجه مشغول تحقق شعار سال حضرت امام خامنه ای دامت برکاته هستند، می‌باشند.

با توجه به اینکه مساله اشتغال یکی از اساسی ترین دغدغه های استان خوزستان است انتظار می رود تدابیری اتخاذ شود تا رویکرد دولت سیزدهم در بحث رونق تولید، توسعه اقتصادی و حل مسایل مربوط به اشتغال در خوزستان به بهترین شکل در شرکت هایی که توان تولیدی بالایی دارند محقق شود.