چراغ سبز دولت برای تغییرات مثبت در مناطق آزاد

سرپرست شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد

به گزارش آمال، پس از موافقت رئیس‌جمهور با درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر تغییر دبیر شورای عالی مناطق، امروز سید احسان خاندوزی طی حکمی نصرالله ابراهیمی را به سمت سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.

در سوابق اجرایی نصرالله ابراهیمی سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی مسئولیت هایی همچون معاون توسعه مدیریت و منابع دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مدیرکل پشتیبانی قوه قضاییه، معاون استاندار تهران، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار مشاهده می شود.بر اساس این گزارش وی دارای مدرک تحصیلی دکترای تخصصی مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی است.سعید محمد پیش از این عهده دار مسوولیت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود.
ابراهیمی جایگزین سعید محمد شده است. مهرماه سال گذشته سعید محمد از سوی وزیر اقتصاد به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شده بود. وی همچنین با حکم رئیس‌جمهور نیز به سمت مشاور رئیس جمهوری در امور مناطق آزاد تجاری-صنعتی منصوب شده بود.

با این انتصاب قطار تغییرات در مناطق‌آزاد به حرکت افتاد، تحولات توسعه‌محور در مناطق‌‌آزاد کشور با این انتصاب شتاب بیشتری خواهد گرفت.