مناصب ستادی استانداری خوزستان به چه کسانی رسید؟

استاندار خوزستان در احکامی سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، سرپرست اداره کل حوزه استاندار،سرپرست اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، سرپرست اداره کل امور اجتماعی فرهنگی استانداری، و سرپرست اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری را منصوب کرد.

به گزارش آمال ، صادق خلیلیان در احکامی جداگانه حجت اله دهدشت را به عنوان سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، عبدالحسین رحیمی را به عنوان سرپرست اداره کل حوزه استاندار و فرزاد شاهولی را به عنوان سرپرست اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری منصوب کرد.

استاندار خوزستان در احکامی یوسف محمودی را به عنوان سرپرست اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری و محبوبه ایزدی پناه را به عنوان سرپرست اداره کل امور اجتماعی فرهنگی استانداری منصوب کرد.

گفتنی است حجت اله دهدشت سرپرست اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری از کارکنان رسمی وزارت کشور بوده و دارای سوابقی همچون مدیرکل بازرسی استانداری و مدیریت های مختلف در سطوح گوناگون دانشگاهی است.

همچنین در رزومه کاری عبدالحسین رحیمی سرپرست اداره کل حوزه استاندار که از کارکنان رسمی وزارت کشور است، بخشدار میان آب شوشتر، رییس گروه امور شوراهای استانداری، معاون اداره کل حوزه استاندار دیده می‌شود.

فرزاد شاهولی سرپرست اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری نیز دارای سوابقی همچون مسوول حراست فرمانداری آبادان، رییس اداره سیاسی فرمانداری آبادان، سرپرست معاونت سیاسی فرمانداری آبادان، مدیرکل حوزه شهردار اهواز، سرپرست اداره کل حراست شهرداری اهواز و مدیرکل بازرسی شهرداری اهواز است.

در سوابق یوسف محمودی سرپرست اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مواردی همچون معاون اداره‌کل بازرسی استانداری، دبیر کمیته نظارت و ارزیابی ستاد استانی اربعین حسینی، مسئول دبیرخانه هیأت بازرسی انتخابات استان، مشاور جوان اداره کل ارزیابی عملکرد بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری، بازرس طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع، کارشناس بازرسی در حوزه‌های فرمانداری و شهرداری‌ها و … دیده می‌شود.

در رزومه کاری محبوبه ایزدی پناه سوابقی همچون معاون اداره کل بانوان و خانواده استانداری خوزستان، سرپرست اداره کل بانوان و خانواده استانداری خوزستان، رییس ستاد بزرگداشت هفته زن و مقام مادر استان، رییس کمیته بانوان ستاد بزرگداشت دهه فجر در استان، کارشناس مسوول سازمان های مردم نهاد استانداری خوزستان، دبیر کمیته ساماندهی موسسات و سمن های خیریه، بازرس ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف وحجاب استان و بازرس ستاد کنترل ومدیریت بیماری کرونا مشاهده می‌شود.