شرجی فعلا از خوزستان رفت

مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: رطوبت و شرجی در سطح استان، از اول مهرماه با تغییر سوی جریانات به تدریج کاهش خواهد یافت.

محمد سبزه زاری مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: بالا بودن ضرایب ناپایداری  موجب شده تا اواخر وقت امروز شاهد رشد ابر ، بارش پراکنده و تندباد لحظه ای در مناطق شرقی و ارتفاعات خوزستان باشیم. از روز شنبه تا اواخر روز دوشنبه هفته آینده شنال غرب خلیج فارس مواج پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته امیدیه ۴۲.۸ وایذه با ۱۸.۹درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط خوزستات گزارش شدند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۴۱.۸ و حداقل به ۲۴.۱ درجه سانتیگراد رسید.

بر این اساس پدیده شرجی در شهریور با شدت و ضعف بر خوزستان حاکم بود و روز گذشته چهارشنبه برای دومین روز متوالی در آبادان رطوبت به ۱۰۰ درصد رسید.