راهبردهای جهش تولید درمنطقه آزاد صنعتی- تجاری اروند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، راهبردهای اساسی برای جهش تولید در راستای اجرایی نمودن فرمایشات مقام معظم رهبری را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مدیرعامل سازمان در راستای تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار کرد: در حوزه اقتصادی منطقه آزاد اروند نیازمند تدوین راهبردها و نیز برنامه ها و پروژه های اجرایی است.

تحقق این امر نیز، منوط به الزاماتی با مشارکت کلیه فعالان صنعتی واقتصادی در درمحدوده منطقه آزاد اروند است که اصلاحاتی در سیاست های جاری ، گمرکی، مقرراتی و نیز سیاست های مرتبط با جلب مشارکت بخش خصوصی را شامل می شود.

در ادامه علی زارعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، راهبردهای اساسی برای جهش تولید در راستای اجرایی نمودن فرمایشات مقام معظم رهبری ، را اعلام کرد که به این شرح است:

– تدوین راهبرد توسعه صنعتی منطقه با مشارکت اتاقهای بازرگانی و‌فعالان بخش صنعتی

– ⁠رقابت پذیری وشفافیت وتسهیل ورود به فضای کسب وکار

– ⁠کاهش هزینه های تولید درشرایط تحریمی از طریق تامین مالی حوزه تولید و اختصاص خط اعتباری ویژه برای صنایع فعال درمنطقه با همکاری بانکهای عامل مستقر درمحدوده اروند وافزایش تسهیلات اعطایی

– ⁠تلاش درتامین امنیت سرمایه گذاری

– توسعه صادرات غیر نفتی

– توسعه فناوری و شرکتهای دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری و استفاده ازفناوری های برتر

– ⁠رسمی شدن کلیه کسب وکارها درمنطقه

– بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت وتجارت

– فعال‏سازی ظرفیت‌خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید

– احیای واحدهای راکد قابل بازگشت به چرخه تولید

– افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی (کالا و خدمات) به کشورهای همسایه ازجمله عراق

– اصلاح فرآیندها و دستورالعمل ها و حذف يا کاهش زمان صدور مجوزها

– اصلاح و اعمال تخفیفهای مالیاتی

– تسهیلات ویژه برای واگذاری زمین برای فعالان حوزه صنایع کوچک

– مشارکت بخش خصوصی در سیاست گذاری

– تسهیل امور گمرکی