نتیجه و هزینه سفرهای خارجی مدیران منطقه آزاد اروند شفاف شود

سازمان منطقه آزاد اروند باید برای مردم مشخص کند که میزان هزینه سفرهای خارجی مدیران و نتایج آن چیست و کدام سرمایه‌گذار خارجی را به آبادان و خرمشهر کشانده است؟

به گزارش آمال، در هفته‌های گذشته زارعی مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد اروند با به‌کارگیری نزدیکان خود از طریق انعقاد قرارداد استخدامی و صدور حکم انتصاب آنان در رده‌‌‌های ارشد سازمان بروز نارضایتی‌های پرسنلی و اجتماعی را به دنبال داشته است.

در میان گسترش انتقادات از انتصاب غیرقانونی غیربومی‌ها، این روز‌ها سفرهای خارجی مقامات سازمان بر حاشیه‌های موجود افزوده است.

حضور مقامات سازمان در کشورهای مختلف مانند عمان، چین و ارمنستان و… تنها نمونه‌ای از اخباری است که هر از گاهی از سفر مقامات به آن سوی مرزها حکایت می کند.

سوالی اساسی اینجاست که این سفرهای خارجی تا چه اندازه اثر گذار بوده، تا چه میزان به انعقاد قراردادهائی که به صلاح و منفعت مردم است انجامیده و واقعا چقدر منجر به نتایج مثبت بوده است.

همچنین باید برای مردم مشخص شود که میزان هزینه سفرهای خارجی و نتایج آن چیست و کدام سرمایه‌گذار خارجی را به آبادان و خرمشهر کشانده است؟
جلیل مختار نماینده آبادان اخیرا در جمع خبرنگاران درباره «اختصاص پروازهایی در روزهای شنبه و چهارشنبه برای تسهیل رفت و آمد نیروهای پروازی»، وعده پیگیری داد و گفت: با جذب نیروهایی که تخصص آنها در شهرهای آبادان و خرمشهر وجود دارد مخالفیم؛ منطقه آزاد اروند بایستی توجه ویژه‌ای به نیروهای بومی داشته باشد.

همچنین عقب ماندگی پروژه‌های عمرانی مربوط به اربعین نیز از سوی امام جمعه خرمشهر مورد انتقاد قرار گرفته است.