نمادهای صلح

صلح در لغت به معنای سازش ، آشتی و توافق است که نمادهایی دارد.

شبکه آمال؛ الهام سلیمانی؛ صلح یعنی انسان بتواند در چیزی که با دیگری توافق ندارند، بدون خشونت و کار گروهی، آن را بر طرف کند. یا در معنای دیگر یک خانه آرام یک محیط مطالعه یا کار سالم. با خیال راحت در خیابان ها قدم زدن.

سمبل‌هایی به عنوان نماد صلح شناخته می‌شوند:


سه خط و دایره
، شناخته شده‌ترین سمبل صلح در جهان است، به همین دلیل به عنوان علامت صلح جهانی در تمام دنیا، با هر عقیده سیاسی و نظامی استفاده می‌شود.

 


شاخه زیتون
شاخه زیتون یا گاهی درخت زیتون به عنوان یکی از قدیمی‌ترین سمبل‌های صلح در جهان شناخته می‌شود

کبوتر
از زمان‌های بسیار دور، در تمامی فرهنگ‌ها کاربرد داشته و به عنوان نماد صلح به کار می‌رفته ااست

 


رنگ سفید
می‎‌توان آن را در نوار سفید پرچم ایران یا پرچم سفید رنگی که به نشانه‌ صلح در جنگ به اهتزاز در می‌آید، مشاهده کرد.

 


درنای کاغذی
درنای کاغذی نیز یکی از نمادهای صلح محسوب می‌شود که داستان آن از ژاپن شروع می‌شود..