معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد

“عبدالرضا ارسطو” به سمت معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد.

“عبدالرضا ارسطو” به سمت معاونت توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد

«محمدرضا اسکندری» رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با صدور حکمی «عبدالرضا ارسطو» را به‌عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت این سازمان منصوب کرد.

«ارسطو» از نخبگان بومی و دانش‌آموخته‌ اقتصاد است که پیش‌تر به‌عنوان کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مشاور دبیرخانه شورای‌عالی مناطق‌آزاد مشغول فعالیت بوده است که در تیرماه امسال با تصویب وزیران عضو شورایعالی مناطق‌آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند منصوب شده بود.

پیش از این «محمد دلفی» دیگر عضو هیأت مدیره این سازمان از آذرماه سال گذشته تصدی «معاونت توسعه مدیریت» را عهده‌دار بود که از زحمات وی تقدیر شد.