مردم اهواز از پیر و جوان و از اقشار مختلف، پای صندوق‌های رای آمدند تا با انتخاب نامزد اصلح، نقش خود را در پیشرفت و آبادانی شهر خود ایفا کنند.