موافقان و مخالفان زارعی چه می‌گویند؟

نزدیک یک سال از انتصاب علی زارعی به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند سپری شد و در این مدت همانند هر مدیر دیگری موافقان و مخالفان خود را داشت.

به گزارش آمال، نزدیک یک سال از انتصاب علی زارعی به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند سپری شد و در این مدت همانند هر مدیر دیگری موافقان و مخالفان خود را داشت.

علی زارعی پیش از ورود به اروند مدیرعامل شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) بود و این مدیر جوان، سالی چالش برانگیز را در جنوب کشور پشت سر گذاشت.

منتقدان زارعی در این مدت شرکت او در چند نمایشگاه بین المللی در چین و ارمنستان را به باد انتقاد گرفتند و انتصاب چند مدیر غیر بومی نیز انتقادها را به اوج رساند و حالا بعد ۱۱ ماه شایعه جابه‌جایی زودهنگام او مطرح شده که دلایل آن نامشخص است.

موافقان چه می‌گویند؟

موافقان زارعی معتقدند مدیریت او نسبت به برخی مدیران پیشین، برمبنای عقلانیت بوده است و در یادداشتی از موافقان زارعی بر این موضوع تاکید شده است.

 در این یادداشت آمده است که : «مدیر جدید در اولین اقدام خود سعی نمود تا در ارتباط بابزرگان آبادان وخرمشهر و استفاده از پتانسیل جوامع محلی بخشی از اعتماد از دست رفته سابق را ترمیم نماید و ضمن نگاه ویژه به کارشناسان سازمان و استفاده از تجربه سایر همکاران سابق خود در شرکت صدرا سازمان اروند را بر مدار عقلانیت وخردجمعی با کمترین حاشیه ممکن هدایت نماید و بسترهای لازم را برای جذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی مهیا سازد»

 «یقینا جا به جایی زارعی درچنین شرایطی نه تنها کمکی به اروند نشینان نخواهد کرد  بلکه در کوتاه مدت شوک‌های جدی را به فرایند سرمایه گذاری وتوسعه شهرهای آبادان وخرمشهر و اعتماد مردم وارد خواهد نمود و امید است  تصمیم سازان استانی وملی اروند  با درک شرایط حساس کشور واستان ، بدون توجه به حاشیه های کاذب دربستر فضای مجازی  وبا تاکید بر تثبیت مدیران دریک تصمیم خردمندانه سعی بر ابقای زارعی باتجربه داشته باشد تا حلاوت وشیرینی چنین انتصابی در سال آینده پیش رو برهمگان آشکار و واضح گردد.»