حضور وزیر کشاورزی در پاویون نمایشگاهی اتاق بازرگانی اهواز

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، در حاشیه این بازدید، وزیر جهادکشاورزی استان خوزستان با اشاره به اینکه استان خوزستان ظرفیت های لازم برای حرکت به سمت کشاورزی دانش بنیان را دارد گفت: این استان در ایجاد امنیت غذایی کشور و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در حاشیه […]

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، در حاشیه این بازدید، وزیر جهادکشاورزی استان خوزستان با اشاره به اینکه استان خوزستان ظرفیت های لازم برای حرکت به سمت کشاورزی دانش بنیان را دارد گفت: این استان در ایجاد امنیت غذایی کشور و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی کشور از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

در حاشیه این بازدید، شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز به بخشی از چالش ها و خواسته های فعالان بخش کشاورزی استان خوزستان در زمینه های مختلف پرداخت و خواستار همکاری و تعامل بیشتر بین این نهاد بخش خصوصی در استان و دستگاه های مرتبط با بخش کشاورزی در خوزستان شد.

وی تاکید کرد: ایجاد تعامل و همگرایی در فضای کارشناسی بین دستگاه های دولتی و بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار و همچنین تسریع در رفع موانع تولید را درپی دارد.