هیات فوتبال خوزستان موروثی می‌شود؟

طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال، رییس هیئت استان انتخاب روسای هیئت های شهرستانی را برعهده دارد و به همین دلیل در هر انتخابات مجمع از سوی منصوبان خودش میتواند انتخاب شود.

تاج رئیس فدراسیون فوتبال و بعضی از اعضای هیئت رئیسه سه شنبه هفته گذشته چراغ خاموش به اهواز سفر کردند و جلسه‌ای با عبدالکاظم طالقانی یکی از کاندیداهای ریاست بر هیئت فوتبال خوزستان برگزار کردند.

طالقانی یکی از افرادی است که در ماجرای ویلموتس در کنار تاج قرار داشت و انتقادات زیادی به آن قرارداد وارد شد.

او عضو هیأت رئیسه فدراسیونی است که بدهی میلیاردی روی دست ورزش ایران گذاشت و انتقادات زیادی به او وارد است؛ طالقانی سرانجام ماه قبل پس از ۸ سال ریاست فوتبال خوزستان، از سمت خود عزل شد تا سرپرست جدید این هیأت، مقدمات برگزاری انتخابات مجمع این هیأت را فراهم آورد.

طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال، رییس هیئت استان انتخاب روسای هیئت های شهرستانی را برعهده دارد و به همین دلیل در هر انتخابات مجمع از سوی منصوبان خودش میتواند انتخاب شود.

عبدالعظیم آل کثیر سرپرست هیئت فوتبال خوزستان در این باره با اشاره به ایرادات موجود در اساسنامه فدراسیون فوتبال می‌گوید: با ادامه این روند، ریاست هیئت‌های فوتبال مادام العمر خواهد بود.

آل کثیر با اشاره به وجود ۵۲ رأی در تعیین رئیس هیئت فوتبال خوزستان گفت: ۲۹ تا ۳۲ رأی از این آرا  توسط رؤوسای هیئت‌های شهرستانی است که منصوب رئیس هیئت استان هستند. نحوه برگزاری انتخابات نیازمند مقدمات است و این مقدمات در خوزستان فراهم نیست.