وی افزود: آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه با گرفتار شدن ۴ نفر از اعضای خانواده در میان دود و شعله های حریق منزل مسکونی مواجه شدند.

وی عنوان کرد: یک گروه از آتش نشانان در یک اقدام سریع و به موقع ۲ کودک خانواده را از پنجره های منزل خارج کردند و گروه دیگر با تجهیزات خاموش کننده حریق را مهار و والدین آنها را ازمیان دود و شعله های حریق خارج کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز علت حریق را بی احتیاطی در روشن گذاشتن پیک نیک بیان و اظهارکرد: این حادثه منجر به مصدومیت مرد ۳۸ ساله شد و به اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد